top of page

Outsourca löneadministrationen

Löneoutsourcing är en tjänst som blir har blivit både vanligare och enklare, speciellt för mindre bolag. På Payanza tillhandahåller vi tjänster inom löne-, rapportering-, HR och skattefrågor.

Vårt team av konsulter och partners har många års erfarenhet inom lönebranschen och är engagerade i att ge dig de bästa lösningarna skräddarsydda för dina specifika behov.

Vi förstår komplexiteten i löner, skatter och anställningsrelaterade regler och strävar efter att göra hela processen så enkel och problemfri som möjligt. Låt oss ta bort stressen med att hantera dina löner och skatter så att du kan fokusera på att växa ditt företag.

Checkmark
Payroll in Sweden
Löneadministration

Vi kommer effektivisera lönehanteringen,
säkerställa att beräkningar görs noggrant,
uppgifterna hanteras i enlighet med lagar och förordningar och dina företagsrutiner samt att kollektivavtal följs.

Checkmark
Rapportering

Med tillgång till ert skattekonto kan vi 

rapportera till skatteverket på ditt företags 

vägnar.

Även annan rapportering, till exempel myndigheter och pensionsinstitiut när så önskas.

Reporting, Payroll in Sweden
Checkmark
Digital solution

Vår moderna portal är anpassad för dina

behov och för våra tjänster.

Med en bra överblick och struktur är vår portal lättnavigerad. Du dela dokument enkelt med "drag n drop", utan komplexa och onödiga funktioner.

Digital solutions for Payroll in Sweden
Checkmark
Medarbetarsystem

Anpassad, enkel och användavänlig.

Tidrapportering, kostnader och lönebesked i 

samma applikationsmiljö. De verktyg vi tillhandahåller för medarbetaren gör att de kan minimera administrationen och fokusera på sin egen verksamhet.

 

Employee systems for Payroll in Sweden
Checkmark
HR & Skatt

Vi svarar på de flesta vanliga frågor men ibland

när expertfrågor behövs kommer vi se till att ni

får bäst stöd och råd från våra samarbetspartners.

HR & Tax
Checkmark
Kvalificerad rådgivning

Vi erbjuder rådgivning inom lön och kommer ge
kontinuerligt stöd för att effektivisera och
utveckla lönerutinerna. Vi står bakom dig med lång erfarebget och expertis när du står inför utamanande beslut.

Qualified advice
Checkmark
GDPR-kompatibel

Vi följer de europeiska riktlinjerna för hantering
av personlig information.
Eftersom vi arbetar i en mer närverkande miljö är det vbiktigt att hantera dina anställdas personuppgifter med sekretess.

GDPR Compliant
Checkmark
Lönebesked

Låt de anställda ha sina lönebesked i Kivra, en

tjänst/app som redan är bekant för alla.
Lönebeskedet följer alltid medarbetaren även om de byter arbetsgivare, så länge de har ett Kivra-konto.

Payslips solution
Steg 1
Tillsammans bestämmer vi vilka system som är mest fördelaktiga för dig och dina anställda.

Tidrapportering - Vi bygger era scheman, avvikelserapportering och godkännandeflöde.

Reseräkningar- Kategorier och ersättningar anpassas
efter era önskemål.
Step 1 in Payroll in Sweden

Onboarding

Steg 2
Uppstart och support

Inbjudning går ut till alla användare och vi ser till att de kan logga in och att allt fungerar som det ska.


Vi erbjuder både stöd och utbildning i systemen vid behov. 
Step 2 in Payroll in Sweden
Steg 3
Automatisering

Vi automatiserar flödet och ser till att det synkar med löneprocessen.

Med program i "clouden" kan vi hantera lönerna på distans, snabbt och effektivt.
Step 3 in Payroll in Sweden

Löneprocessen

Checking boxes
Före lön
 • Lön-input inkl. provision, bonus, lönerevision, utlägg och andra avvikelser tas emot
 • Onboarding och offboarding av anställda
 • Anställda stänger sin tid- & utläggsrapport
 • Chefer attesterar
 • Överförs till
  lönesystemet
Pre payroll
Lön
 • Manuell information hanteras.
 • Synkroniseras mot kopplade system
 • Preliminära lönebesked skickas för godkännande
 • Ni godkänner lönen
 • Lönen stängs
 • Bankfil laddas upp på er bank.
 • Ni attesterar betalningen
Payroll
Efter lön
 • Rapportpaket delas på portalen.
 • Bokföringsfilen delas med er redovisningsavdelning
 • Lönebesked laddas upp till de anställda
 • Inrapportering till Skatteverket och andra institut
 • Revisor får åtkomst 
  årliga rapporter
Post payroll
Intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss för en offert

bottom of page